Rok 2013

V roce 2013 pokračoval projekt „Bludný kruh financí“ k prevenci zadlužování domácností. Bylo  připraveno DVD s již zpracovanými videoklipy pro ZŠ a MŠ a byla jim poskytnuta brožura  „Bludný kruh financí“. Proběhla výtvarná soutěž pro mateřské školy na téma „Kde se berou peníze?“ s cílem otevřít otázku finanční gramotnosti již v mateřské škole, dostat tuto tématiku do rodin zadními vrátky, prostřednictvím dotazů a připomínek dětí.

Byl organizován pilotní prázdninový projekt „Teen In“ pro „náctileté“ k podpoře aktivního trávení volného času prostřednictvím nabídky zážitkových nízkonákladových aktivit pro neorganizované děti a mládež s cílem přimět děti a mládež ke smysluplné aktivitě. Celkem se uskutečnilo 7 akcí v měsíci srpnu 2013 se zapojením cca 500 osob. Reportáž o programu ke shlédnutí zde.

 V rámci projektu „10 let s Vámi“ financovaného z Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji vzniklo instruktážní video o správném a bezpečném užívání cyklostezek a cyklotras Bezpečně na kole.

Rok 2012

V roce 2012 byl schválen v orgánech města druhý Programu prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012 -2013 v orgánech města. Probíhaly aktivity v rámci projektu podpořeného dotací Moravskoslezského kraje kraje „Bludný kruh financí“ k prevenci zadlužování domácností. Hlavním předmětem projektu bylo vzdělávání v oblasti zadlužování domácností, s cílem předcházení nepříznivé sociální situace spojené se zadlužením, případně již takovou situaci pomoci řešit. V rámci projektu se uskutečnilo 5 přednášek pro různé cílové skupiny  (pro osoby ve věku od 16 do 26 let, seniory, rodiny a sociální pracovníky úřadu a organizací v Kopřivnici. Celkem bylo proškoleno 66 osob. Zároveň vznikla „Informační brožuru základů finanční gramotnosti“, která byla vydána v nákladu 1650 ks. Proběhla osvěta  veřejnosti prostřednictvím Kopřivnických novin a vznikly dva krátké reklamní loutkové spoty, které poukazují na úskalí spojená s uzavíráním nepromyšlených půjček a upozorňují na triky podomních prodejců. Preventivní klipy jsou k dispozici na těchto odkazech:

www.youtube.com/watch?v=LbYA1UoAEQw&list=UU-a2aoEiCBtCshcVNjUBLwg&index=1
www.youtube.com/watch?v=EKOEdv_4QZA&list=UU-a2aoEiCBtCshcVNjUBLwg&index=2

V rámci protidrogové prevence město zorganizovalo a finančně podpořilo ve spolupráci s Renarkonem třídílné výukové bloky v 6 třídách základních škol.

Rok 2011

V roce 2011 vznikla Informační kampaň  finanční gramotnosti k prevenci zadlužování domácností, jejímž cílem bylo  zprostředkovat veřejnosti, co se problematikou finanční gramotnosti rozumí. Celou  kampaň inicioval, koordinoval a materiálně zajistil odbor sociálních věcí a zdravotnictví, po odborné stránce spolupracovali pracovníci Občanské poradny. Byla vydána série článků v Kopřivnickýc novinách a ve spolupráci s Kabelovou televizí Kopřivnice vznikly 4 díly besed „Začarovaný kruh financí“1. díl2. díl, 3. díl, 4. díl.

Vznikl projekt Kurz sebeobrany pro seniory  dotovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V rámci tohoto projektu  byly nakoupeny tatami a zrealizováno celkem 10 lekcí, kterých se zúčastnilo 25 seniorů. Senioři se rozhodli v kurzech 1x měsíčně dále pokračovat sami.

Rok 2010

V roce 2010 byl schválen Programu prevence kriminality na léta 2010-2011 v radě města. V rámci projektu Kolo kolem Kopru vznikl manuál k vytvořenému DVD s filmem „Hráči se životem“ a celý materiál byl distribuován do škol. Proběhla Informační kampaň prevence vykrádání objektů a věcí z aut. V rámci této kampaně byly vydány novinové články, proběhla reportáž v Kabelové televizi a byly vydány samolepky a závěsné plakáty na kliku.  

     Zavesny_plakat1samolepka

Rok 2009

V roce 2009 byly podány 4 žádost o dotaci v rámci Krajského  programu prevence kriminality . Schválen byl projekt Osvětlení hřišť, jehož řešitelem byl odbor rozvoje města. Byl realizován projekt  Videoklipy prevence II, který byl součástí projektu „Realizace místní Agendy 21 aneb Kolo kolem Kopru“. V rámci projektu byla vyhlášena soutěže o nejlepší námět scénáře preventivních videoklipů a na jejich základě vznikl preventivní film „Hráči se životem“, který má děti a mládež nejen varovat před rizikovým chováním, ale i ukázat jeho závažné důsledky. Na námětu snímku s preventivním charakterem se, stejně jako na samotném natáčení, podíleli převážně mladí lidé. Reportáţ a ukázka z filmu „Hráči se žţivotem“

Proběhlo víkendové vzdělávání na téma „Násilí na dětech a co s tím!?“ pro lidi pracující s dětmi. Patnáct účastníků kurzu bylo seznámeno se zkušenostmi odborníků a s možnostmi řešení této problematiky z pohledu praxe v oblasti psychologie, sociální práce a policie.

Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014 -2015

Byl schválen Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014 – 2015. Celý dokument je k nahlédnutí zde.

Prevence do každé rodiny

Zpravodaj Ministersterstva vnitra ČR přináší zejména takové informace, které pomáhají občanům v ochraně jejich zdraví a majetku před  trestnými činy. Informormuje o novinkách v oblasti technického zabezpečení a poskytuje další informace uplatnitelné v běžném životě.  Autoři budou moc rádi, když se vám bude newsletter líbit, bude pro vás užitečný a budete ho šířit dál v souladu s jeho názvem.

2013

2014

Videoklipy „Bludný kruh financí“

Město Kopřivnice má nové preventivní videoklipy, které cílí tentokrát na spotřebitele. Krátké loutkové spoty poukazují na úskalí spojená s uzavíráním nepromyšlených půjček a upozorňují na triky podomních prodejců.

Klipy byly natočeny v rámci projektu „Bludný kruh financí“, jehož součástí bylo také několik seminářů zaměřených na různé cílové skupiny obyvatel, zavedení stejnojmenné rubriky v Kopřivnických novinách či vytvoření informačních brožur, které si mohou občané vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví v 2. patře kopřivnické radnice.

Spotřebitelé jsou pod velkým tlakem masivních reklamních kampaní, které je nabádají k okamžité koupi produktů díky tzv. rychlým půjčkám a nevýhodným úvěrům. Vlivem nízké informovanosti v oblasti finanční gramotnosti pak často dochází k zadlužování domácností. Především senioři jsou zároveň častým terčem podomních prodejců, kteří jim nabízejí nekvalitní zboží za přemrštěné ceny. Není tedy divu, že odborné poradenství v těchto oblastech patří k nejžádanějším činnostem zdejší Občanské poradny.

Projekt je spolufinancován z dotace, kterou se radnici podařilo získat od Moravskoslezského kraje.

Preventivní klipy naleznete na níže uvedených odkazech:
www.youtube.com/watch?v=LbYA1UoAEQw&list=UU-a2aoEiCBtCshcVNjUBLwg&index=1
www.youtube.com/watch?v=EKOEdv_4QZA&list=UU-a2aoEiCBtCshcVNjUBLwg&index=2

Program prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012 – 2013

Rada města schválila Program prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012 – 2013. Celý dokument je k nahlédnutí zde.

Víte, co dělá Vaše dítě právě teď?

Videospoty vznikly v roce 2008 pod taktovkou kameramana Kabelové televize Kopřivnice Miroslava Hofmanna ve spolupráci s městem Kopřivnice a místní taneční skupinou DREAM. Cílem klipů natočených v rámci Programu prevence kriminality bylo nabádat rodiče, aby nezapomínali na své děti, věnovali se jim a zajímali se o to, co dělají ve volném čase.

Reklamní šoty, na nichž se svými nápady i hereckými výkony podílela kopřivnická mládež, lze zhlédnout ve videogalerii města Kopřivnice.