Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014 -2015

Byl schválen Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014 – 2015. Celý dokument je k nahlédnutí zde.

Prevence do každé rodiny

Zpravodaj Ministersterstva vnitra ČR přináší zejména takové informace, které pomáhají občanům v ochraně jejich zdraví a majetku před  trestnými činy. Informormuje o novinkách v oblasti technického zabezpečení a poskytuje další informace uplatnitelné v běžném životě.  Autoři budou moc rádi, když se vám bude newsletter líbit, bude pro vás užitečný a budete ho šířit dál v souladu s jeho názvem.

2013

2014

Videoklipy “Bludný kruh financí”

Město Kopřivnice má nové preventivní videoklipy, které cílí tentokrát na spotřebitele. Krátké loutkové spoty poukazují na úskalí spojená s uzavíráním nepromyšlených půjček a upozorňují na triky podomních prodejců.

Klipy byly natočeny v rámci projektu „Bludný kruh financí“, jehož součástí bylo také několik seminářů zaměřených na různé cílové skupiny obyvatel, zavedení stejnojmenné rubriky v Kopřivnických novinách či vytvoření informačních brožur, které si mohou občané vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví v 2. patře kopřivnické radnice.

Spotřebitelé jsou pod velkým tlakem masivních reklamních kampaní, které je nabádají k okamžité koupi produktů díky tzv. rychlým půjčkám a nevýhodným úvěrům. Vlivem nízké informovanosti v oblasti finanční gramotnosti pak často dochází k zadlužování domácností. Především senioři jsou zároveň častým terčem podomních prodejců, kteří jim nabízejí nekvalitní zboží za přemrštěné ceny. Není tedy divu, že odborné poradenství v těchto oblastech patří k nejžádanějším činnostem zdejší Občanské poradny.

Projekt je spolufinancován z dotace, kterou se radnici podařilo získat od Moravskoslezského kraje.

Preventivní klipy naleznete na níže uvedených odkazech:
www.youtube.com/watch?v=LbYA1UoAEQw&list=UU-a2aoEiCBtCshcVNjUBLwg&index=1
www.youtube.com/watch?v=EKOEdv_4QZA&list=UU-a2aoEiCBtCshcVNjUBLwg&index=2

Program prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012 – 2013

Rada města schválila Program prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012 – 2013. Celý dokument je k nahlédnutí zde.

Program prevence 2010-2011

Rada města schválila Program prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2010 – 2011. Celý dokument je k nahlédnutí zde

prezentace z kurzu Násilí na dětech a co s ním?

Sociálni právní ochrana

Syndrom CAN

Prezentace_PCR